กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE

โพสต์7 มิ.ย. 2565 06:37โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2565 06:38 ]
กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE ระดัมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments