มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

โพสต์19 ส.ค. 2562 08:11โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2562 08:19 ]
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบทุนจากคุณวิไลลักษณ์ ศรียา ประธานกองทุนศิษย์เก่าเลยพิทยาคม ปี 2535 1. มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของวงดนตรีสากล โรงเรียนเลยพิทยาคม(วงทันสะไหม) ที่เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี  Hotwave Music Awards 2019 ที่กรุงเทพมหานครฯ ในระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 10 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นจํานวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  2. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาได้มอบเงินหนึ่งแสนบาทในการก่อสร้างอาคารดนตรีร่วมใจ ยังไม่แล้วเสร็จ 3. มอบเงินในการก่อสร้างอาคารดนตรีร่วมใจอีกเพิ่มเติมจนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments