การสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ HCEC

โพสต์15 ส.ค. 2563 07:16โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2563 07:17 ]
การสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ HCEC วันที่ 15 สิงหคม 2563 ณ อาคารสุพรรณิการ์ อาคาร 7 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 และ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments