กิจกรรมการอบรมโครงการองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพอนามัยโรงเรียน Health Literacy โรงเรียนอย.น้อย และการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์22 มิ.ย. 2564 08:33โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2564 08:33 ]
นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบหมายให้
นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการอบรมโครงการองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพอนามัยโรงเรียน Health Literacy โรงเรียนอย.น้อย และการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการป้องกันโรคในสถานศึกษา
Comments