เหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบทุนเด็กดี ศรีเมืองเลย

โพสต์1 ส.ค. 2560 20:15โดยพิทยา พรหมปัญญา
นางชุติมา บรรเทาทุกข์นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลยและคณะมอบทุนตามโครงการ "เหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบทุนเด็กดี ศรีเมืองเลย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments