"หลักประกันสุขภาพ นักเรียนดี ไม่มีอบายมุข"

โพสต์20 ส.ค. 2561 08:16โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเลยพิทยาคมจัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหัวข้อ "หลักประกันสุขภาพ นักเรียนดี ไม่มีอบายมุข"  ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments