หน่วยบูรณาการแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง "ออกแบบฉลากสร้างสรรค์ ยึดมั่นสิทธิผู้บริโภค" สู่"เศรษฐีน้อยร้อยล้าน Super Rich Youth" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสต์30 ม.ค. 2561 02:03โดยพิทยา พรหมปัญญา
หน่วยบูรณาการแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง "ออกแบบฉลากสร้างสรรค์ ยึดมั่นสิทธิผู้บริโภค" สู่"เศรษฐีน้อยร้อยล้าน Super Rich Youth" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย วันที่ 30 มกราคม 2561 คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 01 
ชุดที่ 02
Comments