How To ทิ้ง..อย่างไรให้มีประโยชน์

โพสต์8 ม.ค. 2563 06:55โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2563 06:56 ]
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนจึงรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อนำไปเป็นสื่อการทำอักษรเบรลล์ให้กับคนตาบอด (How To ทิ้ง..อย่างไรให้มีประโยชน์) คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments