โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Intensive Chinese and English : ICE) ได้จัดกิจกรรม ICE พี่น้องสัมพันธ์ กิจกรรม ICE จิตอาสา และ กิจกรรมค่ายการส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้

โพสต์22 ก.ค. 2562 01:53โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2562 01:56 ]
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Intensive Chinese and English : ICE) ได้จัดกิจกรรม ICE พี่น้องสัมพันธ์ กิจกรรม ICE จิตอาสา และ กิจกรรมค่ายการส่งเสริมการเรียนรู้สองภาษาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนโครงการ ICE ระดับชั้น ม.4/3 ม.5/3 และ ม.6/12 ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments