การอบรมเสริมสร้างอุปนิสัยเพิ่มภูมิคุ้มกันรอบตัว ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2565

โพสต์6 มิ.ย. 2565 20:08โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2565 09:28 ]
การอบรมเสริมสร้างอุปนิสัยเพิ่มภูมิคุ้มกันรอบตัว ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมีนักเรียนที่เข้ารับการอบรม ระดับชั้นม.1-ม.6  วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565  ประจำปี 2565 ระดับชั้น ม. 2  ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.5 ระดับชั้น ม.6
Comments