พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

โพสต์24 ก.ย. 2565 07:54โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2565 07:55 ]
พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments