กิจกรรมเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับโรงเรียน "การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์12 ก.พ. 2563 22:34โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2563 23:32 ]
นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในกิจกรรมเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับโรงเรียน "การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 25 ปีเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Comments