ร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการความรู้และศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 17 –19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

โพสต์18 ก.ค. 2562 10:18โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2562 08:57 ]
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการความรู้และศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 17 –19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments