การแบ่งสี กีฬาเลยพิทย์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์30 พ.ค. 2559 22:09โดยพิทยา พรหมปัญญา
ครูชัยเวช สุวรรณวงศ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ชี้แจงการแบ่งกลุ่มสี การจัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา  2559 คลิกภาพกิจกรรมที่นี


Comments