การจับฉลากแบ่งสีและประธานกรรมการอำนวยการประจำสี กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์14 มิ.ย. 2560 23:31โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2560 23:36 ]
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการการจับฉลากแบ่งสีและประธานกรรมการอำนวยการประจำสี กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 
นายบัวแวว โคตรนรินทร์ ประธานอำนวยการสีฟ้า
นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์ ประธานอำนวยการสีเขียว
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ประธานอำนวยการสีแดง
นายนราทิป เจียมสงวน  ประธานอำนวยการสีเหลือง  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
รายละเอียดกลุ่มสีแต่ละห้องเรียนตามเอกสารแนบ
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
14 มิ.ย. 2560 23:31
Comments