การจัดกิจกรรมบูรณาการ "การละเล่นวิถีไทย สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

โพสต์14 ก.พ. 2560 05:23โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 07:34 ]
การจัดกิจกรรมบูรณาการ
"การละเล่นวิถีไทย สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โดมสนามบาส โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments