การจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะปานกลาง 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2560-2563

โพสต์28 ธ.ค. 2559 20:15โดยพิทยา พรหมปัญญา
การจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะปานกลาง 4 ปี
ประจำปีการศึกษา 2560-2563
ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 29-30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments