การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์12 ส.ค. 2559 02:55โดยพิทยา พรหมปัญญา
การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเลยพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม อาคาร 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments