การขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILAND 4.0 Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม "สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย"

โพสต์26 ธ.ค. 2560 21:07โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรในการขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILAND 4.0 Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม "สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย" จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ ครั้งที่ 12/2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments