การขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนเลยพิทยาคมด้วยวิสัยทัศน์ " โรงเรียนเลยพิทยาคม สร้างคนคุณภาพ ด้วยครูมืออาชีพ ภายในปี 2563"

โพสต์26 ต.ค. 2561 10:18โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้นโยบายนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ในการขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนเลยพิทยาคมด้วยวิสัยทัศน์ " โรงเรียนเลยพิทยาคม สร้างคนคุณภาพ ด้วยครูมืออาชีพ ภายในปี 2563"  ในโอกาสเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments