การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ ASEAN Quiz ครั้งที่ 6

โพสต์23 ส.ค. 2559 06:22โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2559 06:27 ]
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม2559 ที่ผ่านมาได้มีการจัดการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ ASEAN Quiz ครั้งที่ 6 เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ "ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ" จัดขึ้นโดยศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพ
ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 6 ทีม 12 คน
โดยมีนางการะเกษ คงขุนทดและนางสาวจิรัฐิติกาล มะเรืองศรี เป็นครูผู้ควบคุม
โดยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากทั้งหมด 105 ทีม ทีมเลยพิทยาคม 2 มี
นายทรงเผ่าอามาตสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
นายกฤษฎา ผิวมะลิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และได้รับเกียรติรับมอบจากท่านสัติยะพันธ์ คชมิตร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments