การแข่งขันมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559

โพสต์8 ส.ค. 2559 23:16โดยพิทยา พรหมปัญญา
การแข่งขันมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559

ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
รายการแข่งขันอัจฉริยภาพสังคมศึกษา ระดับชั้นม.ต้น
1 เด็กชายศิริบุตร ประสาดไชย ม.3/1 ชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
2 เด็กหญิงปพิชญษ ทองหล้า ม.3/1 รองชนะเลิศอันดับ1 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 300 บาท
3 เด็กชายปุญญาพัฒน์ แสนใจวุฒิ ม.3/7 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
รายการแข่งขันอัจฉริยภาพสังคมศึกษา ระดับชั้นม.ปลาย
1 นางสาวกานต์สินี จิตต์วิบูลย์ ม.6/10 ชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
2 นายภูมินทร์ สุขพันธ์ ม. 5/11 รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 300 บาท
3 นางสาววรรณา มุลาลินน์ ม.6/10 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments