การแข่งขันงานมหกรรมแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน

โพสต์26 พ.ย. 2561 22:21โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2561 22:37 ]
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการแข่งขันงานมหกรรมแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตหลักเมือเลย ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาและโรงเรียนเลยพิทยาคม  แข่งขันเมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments