การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับสหวิทยาเขต

โพสต์29 ก.ย. 2560 22:26โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2560 04:11 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับสหวิทยาเขต วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ - วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย ภาพกิจกรรมวันที่ ๓๐ ชุดที่ ๑ 
ภาพกิจกรรมวันที่ ๓๐ ชุดที่ ๒ ภาพกิจกรรมวันที่ ๓๐ ชุดที่ ๓    าพกิจกรรมวันที่ ๑ ชุดที่ ๑ าพกิจกรรมวันที่ ๑ ชุดที่ ๒ 
Comments