การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสต์8 ก.พ. 2560 21:37โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2560 21:38 ]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 
ประจำปีการศึกษา 2559 
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
1. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
1. เด็กหญิงชนม์นิภา    นิศยันต์
2. เด็กหญิงดวงรัตน์    ศรีทานนท์
3. เด็กหญิงนริศรา    สุดใจ
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางจิราพร    กัปโก
2. นายวันชัย    กัปโก
2. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
1. นายจิรกฤต    นามวงศ์
2. นายภาคภูมิ    อาจแก้ว
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายกีรติ    มูลเมือง
2. นายองอาจ    เกตะวันดี
3. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1. เด็กชายทักษ์ดนัย    สีภา
2. เด็กชายศิริพงศ์    พรศิริวัฒนากุล
ครูผู้ฝึกสอน
1. นายกรรัก    พร้อมจะบก
2. นายกีรติ    มูลเมือง คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments