การแข่งขันภาษาอังกฤษระดับภาค

โพสต์12 ก.ย. 2559 20:48โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2559 20:48 ]
นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมได้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับภาค ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค10 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 ได้รับรางวัลดังนี้
1. นางสาว ชญานิศ เจนร่วมจิต รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ( Impromptu Speech ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค10 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559
2.  นางสาว จิตราพร ภักมี รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน( Storytelling ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค10 ระหว่างวันที่29-30 กรกฎาคม 2559 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments