การแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือก ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน

โพสต์1 ส.ค. 2560 00:24โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2560 00:26 ]
นายธวัช มูลเมืองมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือก ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น นั้น โรงเรียนเลยพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 6 รายการ
ผลการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือก เพื่อการแข่งขันระดับภาค มี 2 รายการ
1. นางสาวนุชนารถ ไชยช่วย นักเรียนชั้น ม.5/12
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน
และเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภาค ในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ต่อไป
2. นางสาวเอกจิตรา สุนทร นักเรียนชั้น ม.4/12
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน
2. การแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับศูนย์เครือข่าย มี 4 รายการ
1. นางสาวณิชกมล คำประสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม.6/2
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ
2. นายสุรศักดิ์ เมืองดี นักเรียนชั้น ม.6/2
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอ่านอักษรจีน
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา พนมเริงศักดิ์ นักเรียนชั้น ม.3/12
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันอ่านสัทอักษรจีน
4. เด็กหญิงสิริมา สิงห์ทองลา นักเรียนชั้น ม.3/12
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments