การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย

โพสต์10 มิ.ย. 2559 22:41โดยไม่ทราบผู้ใช้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กำหนดให้มีการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม เพื่อคัดเลือกผลงานนักเรียนส่งรับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 [คลิกดูภาพบรรยากาศ]
Comments