การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โพสต์21 ธ.ค. 2559 20:07โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2559 20:10 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมใน รายการ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments