การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของศาลยุติธรรม

โพสต์8 ส.ค. 2559 02:06โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายศาลยุติธรรม "วันรพี" ขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลยและศาลจังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ทรงมีคณูปการต่อการกฎหมายและศาลไทย
ในครั้งนี้ทางโรงเรียนไกด้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 3 คน ได้แก่
1. นายทรงเผ่า อามาตสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
2. นายเนติธร สิมสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
3. นางสาวปภาวี ประชาโชติ ชัเ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
โดยมีนายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ และนายฉัตรชัย โบราณรัตน์ เป็นครูผู้ควบคุม
โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายศาลยุติธรรม ระดับภาค 4 ที่จังวหวัดขอนแก่น ในวันที่ 20 สิงหาคม ต่อไป [คลิ๊กดูภาพกิจกรรม]
Comments