การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องใน "วันรพี"

โพสต์23 ส.ค. 2559 06:09โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2559 06:18 ]
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องใน "วันรพี" รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค (ภาค4) จัดขึ้นโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ที่ทรงมีคุณูปการต่อการกฎหมายและศาลไทย
ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 3 คน ได้แก่
1. นายทรงเผ่า อามาตสมบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
2. นายเนติธร สิมสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
3. นางสาวปภาวี ประชาโชติ ชัเ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
โดยมีนายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ และนายฉัตรชัย โบราณรัตน์ เป็นครูผู้ควบคุม
โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายศาลยุติธรรม ระดับประเทศ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 ต่อไป คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments