การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี

โพสต์21 ธ.ค. 2559 19:30โดยพิทยา พรหมปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมใน รายการ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าชิงชนะเลิศที่ศาลยุติธรรม
๑.นายเนติธร สิมสวัสดิ์ ชั้น ม. ๖/๓
๒.นายทรงเผ่า อามาตสมบัติ ชั้น ม. ๕/๓
๑.นายเนติธร สิมสวัสดิ์ ชั้น ม. ๖/๑๐
Comments