การเข้าค่ายพัฒนาจิตและพัฒนา EQ นักเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

โพสต์30 พ.ค. 2559 10:25โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2559 10:26 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาจิตและพัฒนา EQ ของนักเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559  ณ วัดป่าม่วงไข่ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  เพื่อส่งเสริมทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีนายบัวแวว  โคตรนรินทร์  รองฝ่ายบริหารงานบุคคล และคณะครูผู้ดูแล เป็นประธานในการเปิดพิธีการเข้าการเข้าค่ายพัฒนาจิตและพัฒนา EQ ในครั้งนี้
 [คลิกดูภาพบรรยากาศ]
Comments