การเข้าร่วมเสนอโครงงานของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์

โพสต์19 ธ.ค. 2559 22:11โดยพิทยา พรหมปัญญา
การเข้าร่วมเสนอโครงงานของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงเรียนปทุมเทพ จ.หนองคาย นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ได้ ส่งโครงงานเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 9 โครงงาน โดยได้รับเหรียญทอง 3 โครงงาน เหรียญเงิน 4 โครงงาน และเหรียญทองแดง 2 โครงงาน คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments