การมอบทุนการศึกษากับนักเรียนเลยพิทยาคม โดยศิษย์เก่าเลยพิทยาคม รุ่น คอกม้า 01 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์17 ธ.ค. 2560 08:49โดยไม่ทราบผู้ใช้
การมอบทุนการศึกษากับนักเรียนเลยพิทยาคม โดยศิษย์เก่าเลยพิทยาคม รุ่น คอกม้า 01 ประจำปีการศึกษา 2560 นามผู้บริจาคทุน นายชัชพงษ์  อาจแก้ว นายอำเภอเชียงคาน นางลักษณา  อาจแก้ว  พ.ต.ท.ชาญชัย  กุณวงษ์  นายวีรพร  จำปาอ่อน  นางสุภาพ  นิตยารส  นางสิริพิมล  บุญพรพิมลกิจ  นายสาคร  นุทธบุตร นางปิยารัตน์  อาจแก้ว  บริษัทเชียงคาน  ริเวอร์เมาท์เทน จำกัด  นางวราภรณ์  เริ่มรักษ์  นายศิรพงศ์  พุทธิมา  นางผกากร  ศรัทธาสุข  นางวาสนา  อาษาศรี  นางนิตยา  อาจแก้ว  นายสุรชาติ  จำรูญศิริ  นางสุภาพร  ยศปัญญา  นายจำนอง  จำปานิล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  39,000 บาท วันที่ 15 ธันวาคม 2560 [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments