การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

โพสต์5 ก.ย. 2559 02:14โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2559 21:42 ]
งานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม จัดการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ การเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียน ชั้น ม.3 - ม.6 ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตาม มติ คณะรัฐมนตรี ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 6-9 กันยายน 2559 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ม.4 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ม.5 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ม.3 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ม.6
Comments