การนำเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9

โพสต์5 ก.พ. 2561 19:49โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบรางวัล การนำเสนอโครงงานในการประชุมวิชาการนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments