การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

โพสต์2 ก.พ. 2560 01:24โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2560 01:26 ]
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments