การประชุมจัดทำตัวชี้วัดการสื่อสาร ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

โพสต์6 มิ.ย. 2559 10:14โดยพิทยา พรหมปัญญา
ดร. อดิศักดิ์ มุ่งชูผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19 เปิดการประชุมจัดทำตัวชี้วัดการสื่อสาร ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments