การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ โดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเลย

โพสต์21 ก.ค. 2561 09:33โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2561 23:03 ]
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ โดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเลย วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561  ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  ภาพกิจกรรมวันที่ 21 
ภาพกิจกรรมวันที่ 22
Comments