การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระและโครงการพิเศษ เพื่อเตรียมการรับการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์19 ก.ค. 2560 20:31โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 07:29 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระและโครงการพิเศษ เพื่อเตรียมการรับการตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ นายสุรพงษ์  จำจด เพื่อติดตามความเจริญก้าวหน้า ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โรงเรียนเลยพิทยาคมได้มาติดตามเรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ STEM ศึกษา  โดยมี นายบัวแวว  โคตรนรินทร์ เป็นประธานในการประชุม วันที่ 20 กรกฏาคม 2560  14.00 น. ณ ประชุม จามจุรี [ คลิกดูภาพการประชุม ] 
Comments