การประชุมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3

โพสต์18 พ.ย. 2559 22:30โดยพิทยา พรหมปัญญา
การประชุมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง Version 3.3 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ 01 ชุดที่ 02
Comments