การประชุมการชี้แจงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2561 โดยงานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์28 มิ.ย. 2560 20:02โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคมได้จัด การประชุมการชี้แจงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 โดยงานแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม  ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments