การประชุม การดำเนินงานจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์19 มี.ค. 2561 04:56โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุม การดำเนินงานจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments