การประชุมคณะครูและนักเรียนเกี่ยวกับ การขับเคลื่อน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)สู่สุขภาพและความมั่นคง

โพสต์17 ธ.ค. 2560 09:23โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม  ได้มีการประชุมคณะครูและนักเรียนเกี่ยวกับ การขับเคลื่อน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)สู่สุขภาพและความมั่นคง วันที่ 15 ธันวาคม 2560 [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments