การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์29 มี.ค. 2561 00:07โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments