การประชุมนักการภารโรงเลยพิทยาคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพอาคารสถานที่ ที่แขกจะมาศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์17 ธ.ค. 2560 09:34โดยไม่ทราบผู้ใช้
ผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มีการประชุมนักการภารโรงเลยพิทยาคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพอาคารสถานที่ ที่แขกจะมาศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ] 
Comments