การประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และครูที่ปรึกษาในการชี้แจงความเข้าใจ การบรูณาการแบบครบวงจร ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์11 มิ.ย. 2560 19:51โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มีการประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และครูที่ปรึกษาในการชี้แจงความเข้าใจ การบรูณาการแบบครบวงจร ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เกี่ยวกับเรื่อง การทำหนังสั้น อัตลักษณ์เลยพิทย์นำชีวิตพอเพียง
วันที่ 12 มิถุนาคม 2560  [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]
Comments