การประชุมพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพโดยใช้กิจกรรมบูรณาการเพื่อการเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๐

โพสต์10 พ.ค. 2560 20:06โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพโดยใช้กิจกรรมบูรณาการเพื่อการเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดี การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๐
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม
โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments