การประชุมเพื่อหารือการจัดกิจกรรมงานสืบสานสงกรานต์ไทเลย การจัดทะเบียนศิษย์เก่าประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

โพสต์29 มี.ค. 2561 01:09โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการจัดกิจกรรมงานสืบสานสงกรานต์ไทเลย การจัดทะเบียนศิษย์เก่าประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments